(1)
Benedito Fort, J. J.; Díaz, R.; Cervera, L.; Mulet Pons, A. Tècniques No Destructives Per Al Control Del Processament d’aliments. TECA 2010, 11, 3-11.