(1)
Muñoz Moreno, I. Centre De Noves Tecnologies I Nous Processos Alimentaris (CENTA), Centre tecnològic Per a La Indústria alimentària. TECA 2006, 28-31.