(1)
Raventós Santamaria, M.; Asensio, D.; Calabuig Aracil, J. J. Extracció Amb CO2 supercrític: II. Aplicacions a La Indústria alimentària. TECA 2006, 20-27.