(1)
Raventós Santamaria, M.; Asensio, D.; Calabuig Aracil, J. J. Extracció Amb CO2 supercrític. I. Una Alternativa Als Dissolvents Per a l’obtenció d’extractes Naturals Dels Aliments. TECA 2006, 39-43.