(1)
, A. C. de C. de l’A. Tecnologia I ciència Per a La Producció d’aliments. TECA 2009, 2.