(1)
Puchal Mas, F. Els Pinsos Industrials: Seguretat O Risc? (2a Part). TECA 2008, 20-25.