(1)
Pividori, M. I.; Alegret i SanromĂ , S. La Seguretat alimentĂ ria : Un Repte Del Nou Segle Per Als Biosensors. TECA 2008, 3-10.