(1)
, A. C. de C. de l’A. Responsabilitats alimentàries. TECA 2007, 2.