(1)
Puchal Mas, F. Els Pinsos Industrials: Seguretat O Risc? (1a Part). TECA 2007, 8-14.