(1)
Folch i Montori, I. Mecanismes De Detecció d’organismes genèticament Modificats. TECA 2007, 17-24.