(1)
Quintana, T. La Qualitat En La Indústria alimentària : Des De l’entitat Certificadora. TECA 2003, 63-65.