(1)
Pena, N. Productes Modificats genèticament. TECA 2003, 47-48.