(1)
Arnau i Arboix, J. Possibles tendències De Futur En Els Productes Carnis Crus Adobats. TECA 2003, 42-44.