(1)
Benito, J. de. El Nou Document Sobre La Seguretat alimentària : El Llibre Blanc. TECA 2003, 31-33.