(1)
Calderón, J. Control Alimentari : Introducció. TECA 2003, 30.