(1)
Urdí, L.; Costa, J. Assessories tècniques agroalimentàries : Què són? Què Fan?. TECA 2003, 20.