(1)
Pérez-Portabella, C.; Casellà, M. Alimentació I demència. TECA 2001, 53-55.