(1)
Foguet, R.; Boronat, I. Aqüicultura: Cultius a l’aigua. TECA 2001, 26-30.