(1)
Bejarano, E. Plàstic En Contacte Amb Els Aliments. TECA 2001, 12-14.