(1)
Guàrdia, M. D.; Guerrero, L. L’anàlisi Sensorial Com a Mesura Objectiva De La Qualitat. TECA 2001, 8-11.