(1)
Tomàs, F. J.; Cruz Almeida, G. de la. Tècnica NIRS: Aplicació En El Control De Qualitat. TECA 2001, 53-56.