(1)
Rosell i Rius, R. La Conservació Dels Aliments. TECA 2001, 44-61.