(1)
EspaƱa, F. J.; Palau, R. Els Pesticides I El Medi Ambient. TECA 2001, 21-25.