(1)
Raventós Santamaria, M. Els Professionals a La Indústria alimentària. TECA 2002, 71-73.