(1)
Contijoch, A. Cargol Treu Banya. TECA 2002, 61-62.