(1)
Gilbert, J. Perspectives De Futur Dels Laboratoris De Control d’aliments. TECA 2002, 6-10.