(1)
Redacció Revista. Benvinguda Als Nous Socis I sòcies. TECA 2023, 22, 45.