(1)
Rivero i Urgell, M. Comiat Al Doctor Lluís González Vaqué. TECA 2023, 22, 37.