(1)
Rivero i Urgell, M. Dones científiques. TECA 2022, 21, 38-51.