(1)
Rivero i Urgell, M. Benvolguts Nous Socis I Noves sòcies. TECA 2021, 20, 91.