(1)
Rivero i Urgell, M. Ressenya Dels Premis Sant Jordi 2021 (IEC). TECA 2021, 20, 72.