(1)
Manera Bassols, M.; Salvador Castell, G. Guia Per a Una Alimentació Saludable En l’etapa Escolar. TECA 2021, 20, 62-64.