(1)
Rivero i Urgell, M. Dones científiques. TECA 2021, 20, 45-59.