(1)
Mans Teixidó, C. Experiments Amb Aliments Per Introduir La ciència a Classes d’infantil I primària. TECA 2019, 18, 70-74.