(1)
Mans Teixidó, C. Ressenya De La XI Jornada Tècnica De l’ACCA I Homenatge a Robert Xalabarder. TECA 2019, 18, 63-66.