(1)
Mans Teixidó, C. La Taula periòdica Dels Aliments. TECA 2019, 18, 52-55.