(1)
Garcia i Gabarra, A. El Laberint Dels Complements Alimentaris (o alimentosos): D’on Venim, on Som, on Anem. TECA 2019, 18, 22-31.