(1)
Mariné i Font, A. Abel Mariné I Font. TECA 2019, 18, 10-21.