(1)
Rivero i Urgell, M. ELS INICIS DE L’ACCA: Entrevista a La Doctora M. Del Carmen De La Torre Boronat. TECA 2019, 18, 4-9.