(1)
Tatjer Mir, M. La Indústria alimentària a l’Eixample De Barcelona, 1868-1970: La Indústria. TECA 2018, 16, 39-48.