(1)
Díaz López, A. Consum De Productes làctics I Risc De Diabetis Tipus 2 En Una Població mediterrània d’alt Risc Cardiovascular. TECA 2016, 15, 80-93.