(1)
Manzanares Mileo, M. El Calendari Pastisser català: Continuïtats I Canvis. TECA 2016, 15, 3-62.