(1)
Garcia i Gabarra, A. Informació Nutricional En El Reglament (UE) 1169/2011: Una Visió crítica I Comparativa. TECA 2014, 14, 48-53.