[1]
Raventós Santamaria, M., Asensio, D. and Calabuig Aracil, J.J. 2006. Extracció amb CO2 supercrític: II. Aplicacions a la indústria alimentària. TECA: Tecnologia i Ciència dels Aliments. (Jul. 2006), 20–27.