[1]
Garriga, M. 2006. La Bioconservació en productes carnis. TECA: Tecnologia i Ciència dels Aliments. (Jul. 2006), 12–19.