[1]
Raventós Santamaria, M., Asensio, D. and Calabuig Aracil, J.J. 2006. Extracció amb CO2 supercrític. I. Una alternativa als dissolvents per a l’obtenció d’extractes naturals dels aliments. TECA: Tecnologia i Ciència dels Aliments. (Jan. 2006), 39–43.