[1]
Arnau i Arboix, J. 2003. Possibles tendències de futur en els productes carnis crus adobats. TECA: Tecnologia i Ciència dels Aliments. (May 2003), 42–44.