[1]
Urdí, L. and Costa, J. 2003. Assessories tècniques agroalimentàries : què són? què fan?. TECA: Tecnologia i Ciència dels Aliments. (May 2003), 20.