[1]
Guàrdia, M.D. and Guerrero, L. 2001. L’anàlisi sensorial com a mesura objectiva de la qualitat. TECA: Tecnologia i Ciència dels Aliments. (Mar. 2001), 8–11.