[1]
Contijoch, A. 2002. Cargol treu banya. TECA: Tecnologia i Ciència dels Aliments. (Dec. 2002), 61–62.